tin-tuc

Bài bào chữa của Luật sư Nguyễn Định Tường cho bị cáo Đỗ Thị Hồng Nhung trong đại án ngân hàng của Hứa Thị Phấn và đồng phạm – 2018

Kính thưa: Hội Đồng Xét Xử! Thưa 03 vị đại diện VKS! Thưa luật sư đồng nghiệp! Tôi là Luật sư Nguyễn Định Tường – Giám đốc Công ty Luật Tường & Cộng Sự, thuộc Đoàn luật sư Tp.Hồ Chí Minh là người bào …