Hinh-tho-may

Sa thải người lao động theo luật định

Việc sa thải nhân viên (người lao động) được coi là đúng quy định pháp luật phải trải qua các giai đoạn như sau:

Thứ nhất: Xác định lỗi nhân viên

Theo Điều 126 BLLĐ số 12/2012/QH13 doanh nghiệp chỉ áp dụng hình thức kỷ luật sa thải nếu nhân viên thuộc các trường hợp sau:

– Trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, dùng ma túy ở nơi làm việc; Tiếc lộ bí mật kinh doanh, công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; Gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp.

– Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

– Tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng như thiên tai, hỏa hoạn, bị ốm…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không được sa thải lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Thứ hai: Tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật                

Theo khoản 1 Điều 123 BLLĐ và Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì sau khi xác định được lỗi của nhân viên, doanh nghiệp tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật theo trình tự sau:

– Đưa ra các bằng chứng để chứng minh được lỗi của nhân viên;

– Cuộc họp phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

– Nhân viên cũng phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc nhờ người khác bào chữa.

– Việc xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải phải được lập thành biên bản có đầy đủ chữ ký của thành viên tham dự.

Chỉ khi thực hiện sa thải theo quy định nêu trên, việc sa thải nhân viên mới được coi là đúng luật.

Thứ ba: Thanh toán lương và trả sổ Bảo hiểm

Nhân viên bị sa thải vẫn được thanh toán tiền lương những ngày đã làm việc và trả sổ bảo hiểm như các trường hợp chấm dứt HĐLĐ khác.

Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp phải thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động, bao gồm cả tiền lương những ngày đã làm việc; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác đã giữ của người lao động.

Nếu đơn phương chấm dứt HĐLĐ cũng phải tuân thủ thời gian báo trước được quy định tại Điều 37 BLLĐ 2012.

Như vậy, trước khi áp dụng hình thức kỷ luật sa thải nhân viên thì doanh nghiệp phải nắm và tuân thủ các thủ tục nêu trên. Trong trường hợp, sa thải nhân viên trái pháp luật, doanh nghiệp phải thực hiên các nghĩa vụ như: nhận người lao động trở lại làm việc, trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày nhân viên không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *