hinh-me-va-con

Quyền nuôi con dưới 03 tuổi khi ly hôn

Theo quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì: “ 3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.” 

Như vậy, về nguyên tắc con dưới 03 tuổi giao cho mẹ. Tuy nhiên, người mẹ vẫn có thể chưa chắc được nuôi. Nếu người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con theo như quy định trên.

Trong trường hợp này, Tòa án sẽ xem xét các yếu tố dựa trên điều kiện về vật chất và điều kiện về tinh thần để giao con cho một người trực tiếp nuôi dưỡng.

Điều kiện về vật chất bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập… mà mỗi bên dành cho con, yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ.

Các yếu tố về tinh thần bao gồm: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm dành cho con từ trước đến nay, điều kiện cho con vui chơi giải trí, trình độ học vấn… của cha mẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *