Điều kiện cấu thành tội hiếp dâm và khung hình phạt theo luật hình sự mới nhất

Tội hiếp dâm tuy không phải là tội trạng nặng nhất trong quy định của pháp luật Việt Nam nhưng luôn gây nên nhiều tranh cãi và sự nhức nhối trong dư luận xã hội. Trong bài viết này, Luật …