hinh-dong-moc

Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1520 do Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực ban hành năm 2014 thì UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch; người khai phải chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch.

Tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015 cũng quy định thủ tục chứng thực chữ ký được áp dụng trong trường hợp chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.

Tại điểm 5 Điều 5 Nghị định 23 đã nêu rõ việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Công văn số 873 Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực ban hành năm 2017 về chứng thực sơ yếu lý lịch cũng quy định UBND xã, phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định…của Đảng, Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân mà chỉ chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên sơ yếu lý lịch.

Hiện nay, chứng thực sơ yếu lý lịch cá nhân chỉ chứng thực chữ ký, không chứng thực nội dung.

Người yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch có thể thực hiện tại cơ quan, tổ chức sau:

– UBND cấp xã bất kỳ không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú hay nơi đăng ký tạm trú;

– Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Văn phòng công chứng hoặc Phòng công chứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *